Reklamácie

REKLAMÁCIE

    
Pre uľahčenie procesu vybavenia Vašej reklamácie Vás žiadame o zaslanie reklamácie mailom na info@tuninghifishop.sk, v ktorom opíšete nedostatky na tovare, najlepšie aj s priloženými fotografiami. V rámci reklamačného konania Vás budeme najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) kontaktovať telefonicky popr. e-mailom, s ďalšími informáciami ako bude Vaša reklamácia riešená.

AKO POSTUPOVAŤ PRI DODANÍ TOVARU

Ak je poškodený obal tovaru

Ak pri prevzatí tovaru od prepravcu zistíte, že je obal poškodený alebo porušený, tovar nepreberajte a okamžite o tom informujte vodiča prepravcu alebo našu spoločnosť na info@tuninghifishop.sk,  alebo tel +421 31 5516707

Ak je poškodený tovar

Pokiaľ po rozbalení tovaru zistíte, že je tovar poškodený, hoci obal je neporušený, okamžite o tom informujte našu spoločnosť.

Bližšie informácie ako správne postupovať pri prevzatí tovaru a jeho kontrole nájdete v článku Doprava.

  
Ak tovar nezodpovedá OBJEDNÁVKE ALEBO JE NEKOMPLETNÝ

Pokiaľ po rozbalení tovaru zistíte, že tovar nezodpovedá objednávke alebo je nekompletný, okamžite o tom informujte našu spoločnosť na e-mailovej adrese info@tuninghifishop.sk,  alebo tel +421 31 5516707

© 2012 Tuninghifishop.sk - Auto hifi, tuning a offroad doplnky