Spôsob dopravy a platby

 
DOPRAVA
Naša firma ponúka možnosti výberu viacerých prepravcov v objednávkovom cykle e-shopu. Zákazník si môže zvoliť z niekoľkých variantov: bežné doručenie UPS Slovensko, Slovenská pošta a In Time Logistic do ČR. Kombinácia iných služieb popr. prepravcov však nie je možná.
Cena dopravy je od 7,- €.
Pri nákupe nad 200,-€  ponúkame dopravu na území Slovenska zdarma. Toto neplatí u nadrozmerných balíkov (nadstavby, pl.vane...), kde sa účtuje cena 70,-€

Bežné doručenie UPS
Pri prevzatí zásielky skontrolujte stav obalu. Ak obal javí známky mechanického poškodenia, zásielku nepreberajte!
V prípade, že do max. nasledujúceho dňa od doručenia tovaru zistíte pod neporušeným obalom mechanické poškodenie zásielky, máte právo podať reklamáciu u doručujúceho depa UPS. Reklamáciu osobne vybaví kompetentný pracovník prepravnej služby.
 
Doručenie Slovenskou poštou
Pri prevzatí zásielky skontrolujte stav obalu. Ak obal javí známky mechanického poškodenia, zásielku nepreberajte!
V prípade, že po doručení tovaru zistíte pod neporušeným obalom mechanické poškodenie zásielky, bezodkladne sa obráťte s reklamáciou na doručujúcu pobočku Slovenskej pošty (Slovenská pošta). Reklamáciu osobne vybaví kompetentný pracovník Slovenskej pošty. Maximálna lehota na podanie reklamácie na mechanické poškodenie je 48 hodín od dodania výrobku.

Bežné doručenie Intime Česká republika
 
Zásielka je doručená odovzdaním osobe konajúcej za príjemcu v mieste doručenia. V prípade odôvodnených pochybností je kuriér oprávnený požadovať preukázanie totožnosti takou osobou, ako aj jej oprávnenie konať za príjemcu.
Zásielka bude odovzdaná príjemcovi pri splnení nasledujúcich podmienok:

- V prípade doručenia zásielky na dobierku bude zásielka odovzdaná až po uhradení príslušnej dobierkovej sumy vzťahujúce sa k danej zásielke a podpisu POD.

Venujte prosím pozornosť týmto upozorneniam:
Podpisom prepravcovi Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá v poriadku a nepoškodená. Pokiaľ zistíte závadu, tovar nepreberajte a do prepravného listu napíšte - "neprevzaté - tovar poškodený".
Na neskoršie reklamácie v zmysle mechanického poškodenia nebude braný ohľad. Túto skutočnosť prosím ihneď oznámte na tel: +421 31 5516707+421 31 5516707, alebo e-mail: info [at] tuninghifishop [dot] sk.

Pokiaľ zásielku nemôžete alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame. Rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.
 
PLATBA

Úhrada tovaru v internetovom obchode je možná niekoľkými spôsobmi. Je len na zákazníkovi, aký druh platby si zvolí a následne uvedie do objednávkového formulára.

1. V hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierka)
Po prekontrolovaní doručeného tovaru zákazník uhradí vodičovi stanovenú hotovostné sumu. Vodič následne zákazníkovi vystaví príjmový pokladničný doklad.
Faktúra za tovar bude priložená pri dodanom tovare.

2. Platba prevodom na účet
Platba určená predovšetkým pre zákazníkov, ktorí nechcú platiť väčší obnos za objednaný tovar formou dobierky. Transakcia funguje veľmi jednoducho. Pri zadávaní objednávky je treba zakliknúť v spôsobe platby políčko prevodom na účet. Následne (po obdržaní objednávky, resp. po pripísaní peňazí na náš účet) Vám naše fakturačné oddelenie vystaví doklad, ktorý bude po zaplatení príslušnej čiastky slúžiť na vyskladnenie tovaru. V prípade akýchkoľvek zmien v objednávke bude vložená čiastka na účet IL Trade sro promptne vrátená zákazníkovi.
 Číslo účtu SLSP: 21868407/0900
 Číslo účtu Tatrabanka: 2920862833/1100
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry, alebo objednávky
 
3. Dobierkou popr. bankovým prevodom u zákazníkov z Českej republiky
V prípade dobierky do Čiech platia rovnaké pravidlá ako u zákazníkov v Slovenskej republike. Po prekontrolovaní doručeného tovaru zákazník uhradí vodičovi stanovenú hotovostnú sumu (CZK). Vodič následne zákazníkovi vystaví príjmový pokladničný doklad. Výnimku môžu tvoriť objednávky, u ktorých si prevádzkovateľ obchodu vyhradzuje právo na platbu vopred, teda bankovým prevodom. V tomto prípade bude zákazník vopred informovaný. Po obdržaní finančnej čiastky na náš účet bude zákazníkovi zaslané písomné potvrdenie a tovar vyexpedovaný. V prípade neplánovaných zmien bude čiastka ihneď vrátená na účet zákazníka.
Číslo účtu SLSP: 21868407/0900
IBAN:  SK4609000000000021868407  SWIFT: GIBASKBX 
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry, alebo objednávky
 
 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© 2012 Tuninghifishop.sk - Auto hifi, tuning a offroad doplnky